Jestem nauczycielem i lektorem, języka angielskiego i francuskiego, absolwentką romanistyki i filologii angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Języki
obce są nie tylko moją pracą, lecz także pasją. Od blisko piętnastu lat zajmuję się nauczaniem, i z nieukrywaną dumą i satysfakcją obserwuję postępy i
osiągnięcia moich uczniów. Uważam, że dobry nauczyciel jest jak przewodnik, który dostosowuje tempo pracy i metody nauczania do indywidualnego stylu uczenia
się każdego ze swoich uczniów, tak by uczeń mógł osiągnąć zamierzony cel i skutecznie poszerzać swoje kompetencje językowe.