KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I FRANCUSKIEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – ZAJĘCIA W MAŁYCH GRUPACH I INDYWIDUALNE

    •    Przygotowanie do matury
    •    Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
    •    Kursy ogólne
    •    Konwersacje
       NOWOŚĆ!!! Kurs duet, język angielski i francuski w ramach jednego kursu!